CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inelastic light scattering of superconducting transition metal oxides

Joakim Holmlund (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - viii, 34 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: high tc, superconductuctivity, Raman spectroscopy, spin ladder, pyrochloreDenna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191890

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur