CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preparation and characterization of the magnetic semiconductor (GaMn)As

Martin Adell (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - ii, 39 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191888

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (1997-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur