CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a cleaner crystal glass process

Vasco Junior (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - x, 52 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: process design, inherent safety, risk assessment, waste minimization, total cost assessment, crystal glassDenna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191887

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk apparat- och anläggningsteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur