CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enantioselective synthesis of P-chirogenic phosphines

Magnus Johansson (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - ii, 25 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur