CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistisk signifikans och Armageddon

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Nämnaren Vol. 2013 (2013), 1,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191867

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur