CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rigorous computer analysis of the Chow-Robbins game

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Johan Wästlund (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
The American mathematical monthly (0002-9890). Vol. 120 (2013), p. 893-900.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191866

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur