CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BIOCONVERSION OF LIGNOCELLULOSIC HYDROLYSATES: STRATEGIES TO OVERCOME THE INHIBITORY EFFECTS AT HIGH GRAVITY PROCESSES

Charilaos Xiros (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
21st European Biomass Conference and Exhibition. 3-7 June 2013, Copenhagen, Denmark (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-08. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 191857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Bioenergi

Chalmers infrastruktur