CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A treatment of the Zeeman effect using Stokes formalism and its implementation in the Atmospheric Radiative Transfer Simulator (ARTS)

R. Larsson ; S.A. Buehler ; Patrick Eriksson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; J. Mendrok
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (0022-4073). Vol. 133 (2014), p. 445-453.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper presents the practical theory that was used to implement the Zeeman effect using Stokes formalism in the Atmospheric Radiative Transfer Simulator (ARTS). ARTS now treats the Zeeman effect in a general manner for several gas species for all polarizations and takes into account variations in both magnetic and atmospheric fields along a full 3D geometry. We present how Zeeman splitting affects polarization in radiative transfer simulations and find that the effect may be large in Earth settings for polarized receivers in limb observing geometry. We find that not taking a spatially varying magnetic field into account can result in absolute errors in the measurement vector of at least 10K in Earth magnetic field settings. The paper also presents qualitative tests for O2 lines against previous models (61.15GHz line) and satellite data from Odin-SMR (487.25GHz line), and the overall consistency between previous models, satellite data, and the new ARTS Zeeman module seems encouraging.

Nyckelord: Atmospheric radiative transfer , Polarization , Stokes formalism , Zeeman effectDenna post skapades 2014-01-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 191854

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Meteorologi och atmosfärforskning
Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur