CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Circular Programs for Higher-Order Syntax Functional pearl

Emil Axelsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Koen Claessen (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
SIGPLAN notices (0362-1340). Vol. 48 (2013), 9, p. 257-262.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This pearl presents a novel technique for constructing a first-order syntax tree directly from a higher-order interface. We exploit circular programming to generate names for new variables, resulting in a simple yet efficient method. Our motivating application is the design of embedded languages supporting variable binding, where it is convenient to use higher-order syntax when constructing programs, but first-order syntax when processing or transforming programs.

Nyckelord: higher-order syntax, embedded languages, circular programmingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-08. Senast ändrad 2015-11-17.
CPL Pubid: 191845

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)