CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

E-business in logistics and transportation : an evaluation of e-business as a tool for efficient logistics

Pehr-Ola Persson (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - viii, 49 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Elektronisk handel sao, Logistik sao, Business logistics, Electronic commerce, Z CTH


Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser I publikationen föregående series ISSN %O Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003 Dublett till den rapport som finns i CPL? (Postens nummer: 2231)Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology 57