CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biotechnological production of ethylene through expression of an ethylene forming enzyme (EFE) in S. cerevisiae is dependent on oxygen and nitrogen

Nina Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Joakim Norbeck (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Yeast (0749-503X). Vol. 30 (2013), p. 127-127.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting AbstractDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-08. Senast ändrad 2014-12-05.
CPL Pubid: 191825

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur