CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Papers from the 40th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy (TPRC 2012) with the first papers from the 'Mapping the Field' initiative

J. M. Bauer ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; J. P. de Vries
Telecommunications Policy (0308-5961). Vol. 37 (2013), 9, p. 687-689.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

EditorialDenna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191822

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur