CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dissociation of small molecules an Al(111) : the early stage and beyond

Håkan Ternow (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 43 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191818

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Molekylfysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 03:2