CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tail assignment : a combined column generation and constraint programming approach

Mattias Grönkvist (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - iv, 132 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Lic.-avh. Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology 17