CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regulatory approaches and investment in new communications infrastructure

W. Briglauer ; K. Gugler ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Telecommunications Policy (0308-5961). Vol. 37 (2013), 10, p. 815-818.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-01-08. Senast ändrad 2014-01-21.
CPL Pubid: 191812

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur