CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact-loaded concrete piles : theoretical and experimental study of load effects and capacity

Per-Ola Svahn (Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - x, 51 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2002 %O Med sammanfattning på svenskaDenna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling (2000-2004)

Ämnesområden

Kompositmaterial och -teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication / Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering 03:1