CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A discontinuous spectral element model for Boussinesq-type equations

Claes Eskilsson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Spencer Sherwin
Journal of Scientific Computing Vol. 17 (2002), 1-4, p. 143-152.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: discontinuous spectral element method, Boussinesq-type equationsDenna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2013-05-14.
CPL Pubid: 1918

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Continuous and Discontinuous Spectral Elements for 1D Boussinesq-Type Equations