CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Values and practices of quality management : organisational differences and effects on health

Yvonne Lagrosen (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 39 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Licentiate thesis - Department of Quality Sciences, Chalmers University of Technology 7