CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Links between cross-border electricity trade and long-term development of the Nordic energy system

Anna Krook Riekkola (Institutionen för energiomvandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - x, 21 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energisystem

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energisystemteknik, Chalmers tekniska högskola 2003:9