CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On numerical uncertainty and grid adaptivity in Navier-Stokes methods

Sofia Werner (Institutionen för marin konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - vi, 6 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin konstruktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Marin teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 81