CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extending intrusion detection with alert correlation and intrusion tolerance

Dan Gorton (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - viii, 110 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Lic.-avh. Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-08. Senast ändrad 2017-10-31.
CPL Pubid: 191783

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology 27