CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algorithms for ion current based sensing of combustion variability and pressure peak position

Stefan Byttner (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 43 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 4 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191777