CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of the fine crushed rocks and minerals on the properties of mortars and concrete

Balasan Khachadoorian (Institutionen för matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - vi, 84 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 4 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:37