CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of chemically modified wood

Hannah Epmeier (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - ix, 167 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Lic.-avh. Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191769

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication - Department of Structural Engineering and Mechanics, Chalmers University of Technology [03:2]