CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the formation and role of the longitudinal structures during the laminar breakdown process in jets

Maria V. Litvinenko (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - vi, 58 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 6 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-08.
CPL Pubid: 191767

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 2003:4