CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 3rd International Workshop on RFID Technology - Concepts, Applications, Challenges IWRT 2009

Quan Z. Sheng ; Aikaterini Mitrokotsa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Sherali Zeadally ; Zakaria Maamar
(2009)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-07.
CPL Pubid: 191733