CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 1st International ECML/PKDD Workshop on Privacy and Security Issues in Data Mining and Machine Learning (PSDML 2010)

Christos Dimitrakakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Aris Gkoulalas-Divanis ; Aikaterini Mitrokotsa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Vassilios S. Verykios ; Yücel Saygin
(2010)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: privacy, security, machine learningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-07. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 191729