CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress in Cryptology - Africacrypt 2012, Proceedings of the 5th International Conference on Cryptology in Africa

Aikaterini Mitrokotsa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Serge Vaudenay
(2012)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: cryptographyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-07.
CPL Pubid: 191727