CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An hp/spectral element model for efficient long-time integration of Boussinesq-type equations

Claes Eskilsson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Spencer Sherwin
Coastal Engineering Journal Vol. 45 (2003), 2, p. 295-320.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Boussinesq-type equations, hp/spectral element methodDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 1917

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Continuous and Discontinuous Spectral Elements for 1D Boussinesq-Type Equations