CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The latest results from the global mm VLBI array

J. Hodgson ; T.P. Krichbaum ; A. Marscher ; S. Jorstad ; Ivan Marti-Vidal (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; M. Bremer ; Michael Lindqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; P. de Vicente ; A.J. Zensus
Proceedings of Science, 11th European VLBI Network Symposium & Users Meeting (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2014-01-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 191643

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium