CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DBBC3: VLBI at 32 Gbits per second

W. Alef ; G. Tuccari ; S. Buttaccio ; M. Wunderlich ; D. Graham ; A. Bertarini ; A. Roy ; J, Wagner ; G. Comoretto ; Michael Lindqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Simon Casey (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Proceedings of Science, 11th European VLBI Network Symposium & Users Meeting (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2014-01-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 191640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium