CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special issue on Automated Specification and Verification of Web Systems

Laura Kovacs (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Rosario Pugliese ; Josep Silva ; Francesco Tiezzi
Journal of Logic and Algebraic Programming (1567-8326). Vol. 82 (2013), 8, p. 241-242.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: formal methods, web systems, verificationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-07. Senast ändrad 2016-08-22.
CPL Pubid: 191623

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)