CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 5th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2013)

Laura Kovacs (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Temur Kutsia
(2013)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: formal methods, symbolic computation, software sciences


Volume 15 of EasyChair EPIC Series



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-07. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 191611