CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wide bandwidth integrated 1-4 GHz feed development for VLBI and SKA

J. Geralt bij de Vaate ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Marianna Ivashina (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium ; Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Michael Lindqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; F. Schäfer ; R. Keller ; W. Alef
Proceedings of Science, 11th European VLBI Network Symposium & Users Meeting (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2014-01-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 191603

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Fysik
Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium