CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SiO v=3 J=1-0 maser emission from AGB stars

J.F. Desmurs ; V. Bujarrabal ; Michael Lindqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; J. Alcolea ; R. Soria-Ruiz ; Per Bergman (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Proceedings of Science, 11th European VLBI Network Symposium & Users Meeting (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2014-01-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 191582