CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface integrity generated by hard turning

Fredrik Gunnberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - v bl., 37 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 5 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-07.
CPL Pubid: 191489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology 20