CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applied Inverse Problems. Select Contributions from the First Annual Workshop on Inverse Problems

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2013)
[Bok, med redaktör]

ISSN: 2194-1009Denna post skapades 2014-01-07. Senast ändrad 2014-09-03.
CPL Pubid: 191459

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)