CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvement of methane generation via coupling of anaerobic digestion to Bio-Electrochemical Systems

Nikolaos Xafenias (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Valeria Mapelli (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Cell Factories and Biosustainability, 6-8 May 2013, Hillerød, Denmark (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-07. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 191444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik
Naturresursteknik
Miljöbioteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur