CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RFID technology, systems, and applications

Q.Z. Sheng ; S. Zeadally ; Aikaterini Mitrokotsa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Z. Maamar
Journal of Network and Computer Applications (1084-8045). Vol. 34 (2011), 3, p. 797-798.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-06.
CPL Pubid: 191328

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)