CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guest editors' introduction: Special section on learning, games, and security

Christos Dimitrakakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; T. Karygiannis ; Aikaterini Mitrokotsa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (1545-5971). Vol. 9 (2012), 4, p. 449-450.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-06. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 191318

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)