CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

User-driven RFID applications and challenges

Aikaterini Mitrokotsa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Q.Z. Sheng ; Z. Maamar
Personal and Ubiquitous Computing (1617-4909). Vol. 16 (2012), 3, p. 223-224.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: RFID communication, RFID applicationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-06.
CPL Pubid: 191316

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)