CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Overview of the FEniCS Project

Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
21st Nordic Seminar on Computational Mechanics (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2014-01-06. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur