CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automated Computational Modelling for Solid Mechanics

Kristian B. Oelgaard ; Garth N. Wells ; Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
IUTAM Symposium on Theoretical, Modelling and Computational Aspects of Inelastic Media (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2014-01-06. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur