CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantifying the Computability of the Lorenz System Using a posteriori analysis

Benjamin Kehlet ; Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Adaptive Modeling and Simulation 2013, Proceedings of the VI International Conference on Adaptive Modeling and Simulation (ADMOS 2013) held in Lisbon, Portugal 3 – 5 June 2013 p. 99. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-06. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191302

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur