CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automated Solution of Differential Equations

Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting, Z\"urich (1617-7061). (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2014-01-06. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur