CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematics and Computation

Johan Hoffman ; Claes Johnson ; Anders Logg (Institutionen för beräkningsmatematik)
Stockholm Intelligencer: Fourth European Congress of Mathematics (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2014-01-06. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för beräkningsmatematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur