CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Waterjet Propelled Hull Transom Clearance

Arash Eslamdoost (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design)
NuTTS 2013, Numerical Towing Tank Symposium (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-06. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 191292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Mekanisk energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)