CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Building Flexible User Interfaces for Solving PDEs

Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Garth Wells
AIP Conference Proceedings (ICNAAM 2010) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-06. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur