CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulating Heart Valve Dynamics in FEniCS

Kristoffer Selim ; Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
MekIT'09 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-06. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur