CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Skin Friction Measurements Using Oil- Film Interferometry and LDA for Pressure Gradient TBL's

Brian Brzek ; Raúl Cal ; K. Newhall ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Luciano Castillo
Paper AIAA-2006-2887, 36th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, San Fransisco, June 5-8, 2006. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 19127

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur